NOVI KURIKULUMI

MEDIJI U SUVREMENOM DRUŠTVU

Cilj predmeta je povećati medijsku pismenost i medijsku kulturu, upoznati učenike s osnovnim postulatima medijskog izvještavanja te razviti vještine prepoznavanja dobrog izvještavanja, uočavanja razlika između pristranog i nepristranog izvještavanja, analize i kritičkog promišljanja medijskih sadržaja i sadržaja dobre medijske poruke. U okviru predmeta učenici će analizirati medijske objave, kreirati vlastite medijske poruke i sadržaje te iste distribuirati do ciljne publike koja se može sastojati od pripadnika različitih kultura te pratiti i analizirati reakcije ciljane publike. Kroz niz praktičnih zadataka u okviru ovog predmeta učenici će povećati svoju medijsku, čitalačku, digitalnu i multikulturnu pismenost.

UPRAVLJANJE OSOBNIM FINANCIJAMA

Cilj predmeta je učenike upoznati s temeljnim principima dobrog upravljanja financijama, utjecaju financijskog okruženja na osobne financije te mogućnostima štednje, investiranja i racionalne potrošnje. Kroz usvojena znanja i niz praktičnih zadataka učenici povećati svoju financijsku, matematičku, digitalnu i informacijsku pismenost te će biti u mogućnosti učinkovito planirati vlastite osobne financije. Za potrebe projekta izradit će se posebna računalna aplikacija nazvana „Upravljanje novcem – Od duga do ušteđevine“ pomoću koje će učenici upravljati svojim virtualnim financijama u promjenjivom (virtualnom) financijskom okruženju.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I (DRUŠTVENO) PODUZETNIŠTVO

Cilj ove izvannastavne aktivnosti je povećati poduzetničke sposobnosti učenika i na taj način ih pripremiti za buduće tržište rada. Tijekom aktivnosti učenici će usvojiti koncepte društvenog poduzetništva, društveno odgovornog poslovanja i razrađivati vlastite projekte kroz koje će usvojiti sve faze upravljanja projektnim ciklusom (postavljanje ciljeva, planiranje, budžetiranje, upravljanje resursima, evaluacija). Koncept izvannastavne aktivnosti usmjeren je na samog učenika s njegovim željama, aspiracijama i mogućnostima, a tijekom aktivnosti učenici će razviti svoje poduzetničke sposobnosti kroz niz praktičnih zadataka kao što je osnivanje učeničke zadruge i sl.