MEDIJI U SUVREMENOM DRUŠTVU

Cilj predmeta je povećati medijsku pismenost i medijsku kulturu, upoznati učenike s osnovnim postulatima medijskog izvještavanja te razviti vještine prepoznavanja dobrog izvještavanja, uočavanja razlika između pristranog i nepristranog izvještavanja, analize i kritičkog promišljanja medijskih sadržaja i sadržaja dobre medijske poruke. U okviru predmeta učenici će analizirati medijske objave, kreirati vlastite medijske poruke i sadržaje te iste distribuirati do ciljne publike koja se može sastojati od pripadnika različitih kultura te pratiti i analizirati reakcije ciljane publike. Kroz niz praktičnih zadataka u okviru ovog predmeta učenici će povećati svoju medijsku, čitalačku, digitalnu i multikulturnu pismenost.