UPRAVLJANJE OSOBNIM FINANCIJAMA

Cilj predmeta je učenike upoznati s temeljnim principima dobrog upravljanja financijama, utjecaju financijskog okruženja na osobne financije te mogućnostima štednje, investiranja i racionalne potrošnje. Kroz usvojena znanja i niz praktičnih zadataka učenici povećati svoju financijsku, matematičku, digitalnu i informacijsku pismenost te će biti u mogućnosti učinkovito planirati vlastite osobne financije. Za potrebe projekta izradit će se posebna računalna aplikacija nazvana „Upravljanje novcem – Od duga do ušteđevine“ pomoću koje će učenici upravljati svojim virtualnim financijama u promjenjivom (virtualnom) financijskom okruženju.

Članovi radne skupine zaduženi za izradu kurikuluma Upravljanje osobnim financijama izradili su dokument kurikuluma proveden u školskoj godini 2018./2019.

“Priručnuk za nastavu premeta Upravljanje osobnim financijama” i “Kurikulum predmeta Upravljanje osobnim financijama”