UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I (DRUŠTVENO) PODUZETNIŠTVO

Cilj ove izvannastavne aktivnosti je povećati poduzetničke sposobnosti učenika i na taj način ih pripremiti za buduće tržište rada. Tijekom aktivnosti učenici će usvojiti koncepte društvenog poduzetništva, društveno odgovornog poslovanja i razrađivati vlastite projekte kroz koje će usvojiti sve faze upravljanja projektnim ciklusom (postavljanje ciljeva, planiranje, budžetiranje, upravljanje resursima, evaluacija). Koncept izvannastavne aktivnosti usmjeren je na samog učenika s njegovim željama, aspiracijama i mogućnostima, a tijekom aktivnosti učenici će razviti svoje poduzetničke sposobnosti kroz niz praktičnih zadataka kao što je osnivanje učeničke zadruge i sl.