O PROJEKTU

Projekt FINAME PRO pokrenut je s ciljem modernizacije srednjoškolskih kurikuluma Ekonomsko – birotehničke škole u Splitu (korisnik) i Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split (projektni partner) sa svrhom povećanja razine ciljanih vrsta pismenosti učenika kao temelja za uspješnije cjeloživotno učenje i bolju pripremu učenika za daljnje obrazovanje i/ili tržište rada.

SVRHA PROJEKTA

Izradom i provedbom dva nova kurikuluma fakultativne nastave i jedne nove izvannastavne aktivnosti, učenici će povećati svoju medijsku, digitalnu, čitalačku, financijsku, višejezičnu i multikulturalnu pismenost, a modernim pristupom nastavi i korištenjem suvremenih tehnologija ojačati svoju informacijsku pismenost (sposobnost samostalnog prikupljanja, analize i interpretacije informacija) kako bi bili spremni na izazove suvremenog društva.

PROJEKTNI CILJEVI:

Projektom su definirani sljedeći ciljevi:
1. Povećanje kompetencija nastavnika dviju srednjih škola (Ekonomsko-birotehnička škola Split i Škola za dizajn grafiku i održivi razvoj, Split) u područjima izrade kurikuluma i definiranju ishoda učenja te u specifičnim znanjima iz područja medija i financija te njihovo osposobljavanje za izvođenje projektne nastave
2. Jačanje kapaciteta dviju srednjih škola (Ekonomsko-birotehnička škola Split i Škola za dizajn grafiku i održivi razvoj, Split) za razvoj ključnih kompetencija učenika (medijska, digitalna, čitalačka, financijska, višejezična i multikulturalna pismenost) potrebnih za cjeloživotno učenje u svrhu pripreme učenika za uspješnije daljnje učenje i izazove suvremenog društva

KAKO POSTIĆI CILJEVE?

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz provedbu tri seta aktivnosti. Prvi niz aktivnosti odnosi se na jačanje kompetencija, odnosno edukaciju nastavnika i to područjima metodologije izrade kurikuluma te u stručnim područjima kao što su mediji i upravljanje financijama, a kroz posebno dizajniranu edukaciju koju će provoditi stručnjaci iz Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, nastavnici će steći vještine provedbe projektno utemeljene nastave i ovladati principima projektnog učenja i poučavanja.

Drugi niz aktivnosti odnosi se na izradu novih kurikuluma temeljenih na ishodima učenja koji su usmjereni na samog učenika, kao i na izradu pratećih sadržaja (priručnici i računalna aplikacija). Nastavnici, koji su prethodno ojačali svoje kompetencije i stručna znanja izradit će kurikulume za dva nova predmeta fakultativne nastave zajedno s pratećim materijalima (priručnici za nastavu i metodički priručnici).

Treća vrsta aktivnosti označava provedbu novoizrađenih predmeta fakultativne nastave s učenicima

NOVI KURIKULUMI FAKULTATIVNE NASTAVE I NOVA IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

Tijekom projekta izradit će se i provesti dva nova kurikuluma fakultativne nastave i jedna nova izvannastavna aktivnosti i to:
• Kurikulum fakultativne nastave „Mediji u suvremenom društvu“
• Kurikulum fakultativne nastave „Upravljanje osobnim financijama“
• Izvannastavna aktivnost „Upravljanje projektima i (društveno) poduzetništvo“